ท่าเลน กระบี่ ประเทศไทย

หลายครั้งที่ผมได้เยี่ยมชม เสพบรรยากาศ และธรรมชาติที่สวยและสงบ ผมถือว่าที่นี่ อ่าวท่าเลน คือที่สุดของธรรมชาติป่าชายเลน และอยากให้ไปแบบนี้ต่อไปครับ

www.nutphotography.com
เรือโดยสาร
www.nutphotography.com
กิจกรรมพายเรือคะยัคที่อ่าวท่าเลน
www.nutphotography.com
เรือหางยาวของชางประมงพื้นบ้าน